Gelişme Geriliğine Bağlı Bedensel Engeller

Gelişme Geriliğine Bağlı Bedensel Engeller

Gelişim geriliği doğum öncesi, doğum esnası ve doğum sonrasında biyolojik faktörler veya çevre faktörler sonucu oluşan çocuğun gelişim basamaklarını beklediğimiz gelişim zamanında tamamlayamaması ya da geç tamamlamasıdır.Gelişim geriliği sosyal, duygusal, dil, fiziksel, zihinsel gelişim olmak üzere çeşitli alanlarda olabilir.

Gelişim geriliğine bağlı bedensel problemlerde çoçuklar normal motor gelişim basamaklarını tamamlayamaz veya geç tamamlar.Bu problemler bebeklikte görülmeye başlar.Bebeğin başını tutma,oturma, ayakta durma yeva yürüme gibi kaba motor hareketleri tamamlaması yaşıtlarına göre çok geç olur.Bunların aileler tarafından geç fark edilmesi veya dikkate alınmaması sonucu ilerleyen dönemde çocukluk evresinde çocukların vestibüler sistem problemleri, ileri düzey fonksiyonel becerilerde ve ince motor el becerilerinde sıkıntılar gözlenir.

Bu yüzden ailelerin çocuklarında gözlemledikleri en ufak bir fiziksel gelişim geriliğinde bir çocuk psikiyatristine başvurmalıdır.Yapılıcak olan testler sonucu varsa çocuğun geliğim geriliğine bağlı bedensel engelleri belirlenir.Alınan rapor doğrultusunda gelişim gerliğine bağlı bedensel engel bu alandaki uzman fizyoterapistle birlikte yoğun bir eğitim ve egzersiz programıyla tedavi edilir.