Okul Başarısızlığı

Okul Başarısızlığı

Okul, çocuğun aile ortamından farklı, sosyal bir birey olabilme yolunda attığı ilk adımdır. Kuşkusuz bu yolda her aile çocuğunun başarılı olmasını bekler. Ancak başarıyı olumsuz etkileyen bir takım faktörler vardır. Bu faktörlerden biri, öğrencinin kendisine bağlı sebeplerdir. Görme, işitme gibi sağlık problemlerinden kaynaklı çocukta görülen rahatsızlıklar ile dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, depresyon, öğrenme güçlüğü gibi bozukluklar okul başarısızlığını etkiler. Bu sebeple çocukları detaylı olarak sağlık kontrollerinden geçirmek önemlidir. Zihinsel, bilişsel ve sosyal açıdan yeterli gelişememiş olan çocuklar öğrenmede güçlük yaşarlar. Özellikle diğer arkadaşlarının başarılarını görmek onların motivasyonunu düşürür. Dolayısıyla bu çocuklar için özel eğitim çok önemlidir. Diğer yandan öğrenci doğru biçimde ders çalışmayı bilmiyorsa ve zamanını etkin kullanamıyorsa bunun sonucunda da başarısızlık muhtemeldir.

Öğrencinin başarısında etkili olan bir diğer faktör ise, aileden kaynaklanır. Aile içi şiddetin varlığı, çocuğun yeterli seviyede sevgi ve ilgiyi görememesi, aynı zamanda baskıcı bir anne babanın çocuğu başarı için zorlaması ve yüksek beklentileri anne babanın yanlış tutumundan kaynaklı sebeplerdir. Diğer yandan, ailenin ekonomik durumunun yetersiz olması, çocuğun ihtiyaçlarını karşılamada sıkıntılar doğurur. Örneğin; yiyecek, giyecek gibi ihtiyaçların yetersizliği, evde uygun çalışma ortamının olmaması, ders araç gereçlerini sağlayamama çocuğun okul başarısızlığını olumsuz etkiler.

Öğrenciden ve aileden farklı olarak okuldan kaynaklı sebepler de vardır. Sınıfların çok kalabalık olması, öğretmenin yanlış tutumu, eğitimde uygun olmayan yöntemlerin kullanılması ve öğrencinin arkadaşları tarafından dışlanması çocuğun yaşadığı okul kaynaklı sorunlardır.

Görüldüğü gibi okul başarısızlığını sadece çocuğun kendisine yüklemek yanlıştır. Bir çok faktör söz konusudur. Bu yüzden başarısızlığa yol açan tüm sebepler incelenmelidir. Bu doğrultuda çözümler aranmalıdır. Bu konuda aileye ve öğretmenlere çok büyük görevler düşmektedir. Unutulmamalıdır ki her çocuğun yetenekleri ve ilgi alanları farklıdır. Çocuğun var olan kapasitesinden daha fazla beklentilere girmemek de önemlidir.