Psikolojik Testler

Uzman Psikolog
Işıl Deniz TURAN

Uzman Psikolog
Çağla SERTDAĞTESTLER

Psikolojik danışmanlık sürecinde bireyi ve davranışlarını doğru analiz edebilmek, bireye yönelik öngörüler oluşturarak ihtiyacı olan danışmanlık ve destek sürecini planlayabilmek adına birtakım psikolojik testler uygulanmalıdır.

Kurumumuzda uzman ve test uygulama sertifikalarına sahip psikologlar tarafından zeka, gelişim, dikkat ve algı, başarı, yetenek ve kişilik testleri uygulanmaktadır.

1) ZEKA (IQ) TESTLERİ

a)WISC-R Zeka Testi

Kurumumuzda 6-16 yaş arası bireylere, Türk Psikologlar Derneği sertifikalı uzman psikologlar tarafından uygulanan bu test, güvenilirliği ve geçerliliği en bilimsel olan zeka testidir. Bu test 12 alt testten oluşmakta olup sözel ve performans beceriler olarak iki bölüme ayrılmaktadır. Test uygulama süresi 1,5-2 saat aralığındadır. Bireysel olarak uygulanan bir testtir.

b)CATTELL Zeka Testi

2A, 2B ve 3A olarak, yaş gruplarına göre ayrılmış üç formu bulunan bir zeka-performans testidir. 4-7, 7-14 yaş ve 14 yaş üzeri bireylere, bireysel ya da grup halinde uygulanabilir.

c)GOOD ENOUGH-HARRIS Bir İnsan Çiz Testi

7-9 yaş arası çocuklara uygulanan, zaman sınırlaması bulunmayan, bireysel ve grup olarak da uygulanabilecek olan bir performans testidir.

d)PORTEUS Labirentleri Testi

6-14 yaş arasındaki bireylere, genel yetenek ve zeka düzeylerini belirlemek amacıyla bireysel olarak uygulanan bir testtir.

2) GELİŞİM TESTLERİ

a)DENVER 2 Gelişimsel Tarama Envanteri

0-6 yaş arası çocuklara uygulanan, yaşına uygun düzeyde becerilerini değerlendiren ve gelişimi riskli çocukları izleyebilmeyi sağlayan bir gelişim testidir. Anne, baba ve çocukla birlikte uygulama yapılmaktadır.

b)AGTE Ankara Gelişim Tarama Envanteri

0-6 yaş arasındaki çocukların gelişimsel açıdan değerlendirilmesini sağlayan bir testtir. Anne ve babaya yöneltilen sorular ile birlikte çocuğun gözlemlenmesini de gerektirir. Çocuğun gelişimi için risk faktörü oluşturan bir durum olup olmadığını gözlemlemeye yardımcı olur.

c)GESELL Gelişim Figürleri Testi

2-6 yaş arası çocuklara, bireysel ya da grup olarak uygulanabilen bir gelişim testidir. Performans bir testtir. Test, kolaydan zora doğru sıralanmış 9 şekilden oluşmaktadır.

d)METROPOLİTAN Okul Olgunluğu Testi

Çocuğun okula fizyolojik, psikolojik, çevresel ve zihinsel açıdan hazır olup olmadığını değerlendiren bu test, 4-6 yaş arasına uygulanır. Metropolitan Okul Olgunluğu Testi 6 alt test ve toplam 100 maddeden oluşmaktadır. Bireysel uygulanan bir testtir. Testin sonucunda çocuğun okula, okulun gerektirdiği kural ve öğrenmelere ne kadar hazır olduğu tespit edilir.

e)PEABODY Resim Kelime Testi

2,5-18 yaş arası bireylerin dil gelişimini ölçmek amacıyla uygulanan bir testtir. 50 karttan oluşmaktadır. Bireysel olarak uygulanmaktadır. Gecikmiş konuşma ve yaygın gelişimsel bozukluk tanılarını birbirinden ayırmakta kullanılabilir.

3) DİKKAT VE ALGI TESTLERİ

a)FROSTIG Görsel Algılama Testi

4 – 7 yıl 11 aya kadar olan çocuklara, Metropolitan Okul Olgunluğu Testi ile paralel uygulanabilir. Görsel algılama becerisi; okuma, yazma, aritmetik beceriler için gerekli temel bir beceridir. Bu sebeple okula başlamadan önce çocukların bu becerisinin değerlendirilmesi oldukça önemlidir.

b)Benton Görsel Bellek Testi

8 yaş ve üzeri bireylere; görsel bellek ve görsel algılama değerlendirmesi yapabilmek amacıyla bireysel olarak uygulanan bir performans testidir.

c)BURDON Dikkat Testi

10-20 yaş arası tüm bireylere uygulanabilen bir dikkat testidir. Bireyin dikkat gücünü ölçer.

d)BENDER GESTALT Görsel Motor Algılama Testi

5 yıl 6 ay ile 10 yıl 11 ay arası çocukların görsel motor işlevini saptamak amacıyla kullanılan bir dikkat testidir. Bireysel ya da grup olarak uygulanabilir.

4) AİLE DEĞERLENDİRME ÖLÇEKLERİ

a)Aile Hayatı ve Çocuk Yetiştirme Tutumu Ölçeği

b)Aile Tutum Ölçeği

c)Anne-Baba Tutum Envanteri

d)Conners Ebeveyn Değerlendirme Ölçeği