Dil ve İletişim Bozukluğu

Dil ve İletişim Bozukluğu

Dil ve iletişim bozukluğu günümüzde sık rastalanan bir durumdur. dil sembollere dayanır, iletişim duygu düşüncelerin ifade edilmesidir.bunlara bağlı olarak konuşma meydana gelir,dili kullanarak sözlü olarak ileitşim kurma yolunada konuşma diyebiliriz.dil,iletişim ve konuşma bozuklukların birden fazla sebebi vardır. Şüphesiz ki bunları tanılamak (net olarak bilmek) tedavi ve eğitim sürecinin en önemli parçasıdır.. DİL,KONUŞMA VE İLETİŞİM BOZUKLUĞU sebebleri şunlardır;

*İŞİTME ENGELİ

*YAPISAL ENGELLER(YARIK DAMAK, DUDAK VE DİŞ YAPISI VS.)

*MENTAL RETARDASYON (ZİHİNSEL ENGEL)

*NÖROLOJİK SORUNLAR(SİNİR YAPILARINDAKİ HASARLAR)

*FONSİYONEL BOZUKLUKLAR (ÇEVRESEL VEYA SOSYAL DUYGUSAL BOZUKLUKLAR)

Dil gelişimi, bilişsel gelişim, ve sosyal motor gelişim arasında önemli bir ilişki vardır. Bundan dolayı Dil ve iletişim bozukluğu olan bir bireyin bu soruna bağlı olarak diğer gelişim süreçleride etkilenmektedir.Bu noktada başlıca yapılması gereken iki şey erken teşhis ve çocuğun eğitimine önem verilmesidir.

RAM'ın (Rehberlik Araştırma Merkezi) değerlenirme ve incelemeleri sonucunda verilecek olan raporla birey özel eğitime yönlendirilir.ÖZEL EĞİTİMDE yapılan eğitim sayesinde dil konuşma bozuklukları önemli derecede aşılabilir.Bu konuda aileninde katılımı ve desteğiyle öğretmenleriyle işbirliği içerisinde bir eğitim süreci planlanır, Gerekirse dil konuşma terapisti ,doktor ve psikologtan yardım alınır. Tecrübeler göstermiştir ki; Dil ve İletişim Bozukluğundaki tedavi ve eğitim süreci bireyin her alanda kendisini geliştirmesine ilerlemesine ve olumlu benlik geliştirmesine yardımcı olmaktadır.