Orta Düzeyde Zihinsel Yetersizlik

Orta Düzeyde Zihinsel Yetersizlik

ORTA DÜZEYDE ZİHİNSEL YETERSİZLİK OLAN BİREYLERİN ÖZELLİKLERİ [IQ DÜZEYİ 35-40 İLE YAKLAŞIK 50-55 ARASI ]

1. 6-15 yaş arası akademik becerileri (okuma-yazma. sayılar, renkler, şekiller vb…) öğrenebilirler. Öz bakım becerileri daha da gelişir

2. Genel olarak 6-8 yaş çocuğu düzeyinde kavrayabilir ve Öğrenebilirler.

3. Akademik açıdan 2. sınıf düzeyine ulaşabilirler.

4. Yetişkinlik döneminde: basit işleri genellikle başlarında bulunan bir yetişkin ile birlikte yapabilirler.

5. Dil gelişimi ve konuşmada gecikme görülür.

6. Sosyal, duygusal ve davranış problemleri vardır.

7. Kaba ve ince hareket becerilerin kazanmada gecikme görülebilir.

8. Göz-el koordinasyonları zayıftır.

9. İşitsel algıda sorun yaşar, birbirine benzeyen sesleri ayırt edemezler, işitsel hafızaları zayıftır.

10. Bu çocuklar iletişim kurmada sorun yaşarlar, bu durum genellikle konuşma ve anlama problemi yaşamalarından kaynaklanır.

11. Çekingen ve kendilerine güvensizdirler.

12. Kuralları algılamakta güçlük çeker ve kurallara uymazlar.

13. Kavrama ve algılama becerileri zayıftır. Muhakeme becerileri gelişmemiştir.

14. Soyut kavramları algılamakta güçlük çekerler.

15. Dikkatleri dağınık ve kısa sürelidir.

16. Saldırgan davranışlar gösterebilirler, bu durum genellikle yetersizlikleri nedeniyle yaşadıkları engellenmeden kaynaklanır.