Ağır Düzeyde Zihinsel Yetersizlik

Ağır Düzeyde Zihinsel Yetersizlik

Zekâ puanları 20 ile 40 arasında olan bireylerdir. Bu tür zihinsel yetersizliği olan bireylerin neredeyse tamamının doğum sırasında veya hemen sonrasında farkına varılır. Zihinsel yetersizlikle birlikte motor problemler ile dil ve konuşma problemleri de yaşarlar. Zekâ yaşları 6 yaş üstünü geçmez.

Ağır düzeyde zihinsel yetersizliği olan bireyler erken çocukluk döneminde konuşma becerilerini çok az kazanırlar ya da hiç kazanamazlar. Okul döneminde konuşmayı öğrenebilirler. Temel bakım düzeyinde eğitilebildiklerinde öz bakım becerilerini yardımsız ya da gözetimle yapabilmektedirler. Ayrıca günlük yaşamlarını sürdürebilecek basit motor ve iletişim becerilerini kazanabilirler. Ancak akademik becerileri öğrenmekte güçlük çekerler.

Bu bireyler yaşamın her alanında, yaygın ve kapsamlı olarak özel eğitime ve destek eğitime ihtiyaç duyarlar.

Genel Özellikleri

Geç ve güç öğrenirler, öğrendiklerini genelleyemezler. Algı ve tepkileri basittir. Dikkatleri kısa süreli ve dağınıktır. En fazla 10 dakika dikkatlerini toplayabilirler bu yüzden çabuk unuttular. İlgileri sürekli değişir, yakın şeylerle ilgilenirler uzak geleceğe aldırış etmezler. Her işte bağımlı olmayı seçerler, kendilerine güvenleri çok azdır. Sosyal becerileri çok azdır, kolaylıkla arkadaşlık kuramazlar ve daha çok kendilerinden küçüklerle oyun oynamayı tercih ederler. Zihinsel özellikleri nedeniyle olayları ayırt etme, çözüm üretme gibi becerileri öğrenmede yetersizlik göstermektedirler. Toplum içinde kurallara uymakta güçlük çekerler bu yüzden ancak birinin rehberliği altında yaşayabilirler. Bu bireyler çok az okuma-yazma öğrenebilirler. Onlara daha çok el becerilerine dayanan işler öğretilebilir. Ve dayanıksızdırlar, kolayca yorulabilirler.

Bu Bireylere Nasıl Davranılmalı! (Alternatif başlık kullanılabilir)

Zihinsel yetersizliğe sahip bireyler öncelikle oldukları gibi kabul edilmelidir, yapabileceklerinden fazlası için zorlanmamalıdırlar. Var olan yeteneklerini kullanabilecekleri en iyi düzeye getirmek için desteklenmelidirler. Güvenlerini sarsıcı durumlardan, eleştiri ve başkalarıyla kıyaslamadan kaçınılmalıdır. Onlara karşı kullanılan ifadeler her zaman olumlu olmalıdır. Başarılı çalışmaları mutlaka görülmeli, değer verilmeli gerekirse ödüllendirilmelidir. Okulda olduğu gibi evde de faaliyetlere katılımları sağlanmalıdır (örn; yatağını düzeltme, masaya tabak ve bardak yerleştirme). Sakin ifadelerle kısa ve basit komutlara alıştırılmalıdırlar. Öğretilebilir bireylerin öğrenmelerinde yaparak ve yaşayarak öğrenme daha etkili olmaktadır. Etkinlikler onların gelişim seviyelerine uygun, somut ve basit olmalıdır.