Down Sendromu

Down Sendromu

Down Sendromu nedir?

Down sendromu, vücut hücresinin 21. kromozomun fazladan bulunması sebebiyle oluşan genetik bir durumdur.

Down sendromlu herkes, farklı derecelerde öğrenme güçlüğüne sahiptir. Bazı fiziksel özellikler down sendromlular arasında yaygındır ve onlar bazı tıbbi problemlere yatkın olabilirler. Fakat unutulmaması gereken şey down sendromlularının herbiri bireyseldir, onların kim olduğunu onların kendi güçlü ve zayıf yönleri ve kişisel davranışları belirler.

Down sendromu nasıl teşhis edilir?

Down sendromu tanısı doğumdan kısa bir süre sonra konulur. Birçok fiziksel özellikler bu durumla ilişkilendirilir, bu özellikler ebeveyni yada tıbbi bir profesyoneli down sendromu olabilir şüphesine neden olabilir.

Bazı özellikler şunlardır:

Düşük kas tonusu neden olduğu sarkmalar (hipotoni)·

Düz yüz profili, basık ve küçük burun·

Gözlerin aşağı veya yukarı kayması·

Dili daha büyük gösteren küçük ağız·

Birinci ve ikinci ayak parmakları arasında büyük boşluk·

Küçük parmaklı geniş eller ve serçe parmağın içe kıvrılması·

Avuç içi boyunca tek kırışıklık·

Doğduğunda ortalamanın altında kilo ve boya sahip olma·

Bu özelliklerin birçoğu genel popülasyonda da bulunur. Bu nedenle pozitif bir tanı koyulmadan önce kromozom testi yapılması gereklidir. Doktor kan örneği alır ve kromozom analizi yapar. Kesin sonuç kan testinde belli olur.

Down sendromu gelişmeyi nasıl etkiler?

Down sendromlu çocuklar yürümeyi, konuşmayı ve tuvalet eğitimini öğrenirler fakat bu gelişmenin kilometretaşı sayılan davranışları yaşıtlarına göre daha geç öğrenirler.

Öğrenme yetersizliği olan çocuklar için şuan yayılan erken müdahale programları çocuk gelişimine bütün alanlarda yardımcı olur. Bu programlar çocuklar ve aileler için konuşma ve fiziksel terapinin yanı sıra evde öğrenme programları içerir.

Erken müdahale ve eğitim programları, fizyoterapi, dil terapisi, oyun grupları, gibi

destekler ve özellikle okul hayatı çok önemlidir. Doğumdan itibaren erken dönemde başlayan uygun eğitim programları ile çeşitli başarılara ulaşabilmekte, kaynaştırma eğitimi alabilmekte, toplum içinde bağımsız veya yarı bağımsız hayatlar kurabilmektedirler.

Çocuk ve yetişkin olan olan down sendromlular tıpki diğer insanlar gibi öğrenmeye devam edebilirler.

İyi bir tıbbi destek ve doğru seviyedeki bir destekle down sendromlu insanlar arkadaş edinebilir, okula gidebilir, iş edinebilir ve kendi hayatları ve gelecekleri için karar verebilirler.

Down Sendromlu çocukların en güzel yanları

Yardım etmeyi çok severler.
Dürüsttürler.
Tabiata düşkündürler.
Taklit yetenekleri vardır.
Kurallara uyarlar
Neşeli ve sempatikdirler
Oldukça duygusaldırlar..
Düzenlidirler, dağınıklıktan pek hoşlanmazlar.
Acıma duygusu oldukça gelişmiştir.

Güzel sanatlara eğilimleri vardır.
Karşılıksız severler.

Çıkarcılık, bencillik gibi davranışlar onlar da yoktur.
Yalan söylemeyi bilmezler.