Uyum Güçlüğü

Uyum Güçlüğü

Uyum güçlüğünü; duygusal, sosyal ve davranışsal olarak üç başlıkta incelemekteyiz.

Bireyin kişilik yapısı, yaşanılan uyum güçlüğüne bağlı olarak ortaya çıkan olumsuzlukların atlatılmasında önemli rol oynamaktadır. Bunun yanı sıra okul ortamı, arkadaş ortamı, öğretmen davranışı gibi faktörler bireyin kişilik yapısını etkileyen unsurlar arasında yer almaktadır. Bireyde var olan kötü alışkanlıklar, yaşamış olduğu depresif olaylar ve travmatik yaşantılar da bireyin uyum güçlüğü çekmesine neden olmaktadır.

Uyum güçlüğünde; parmak emme, saç koparma, tırnak yeme, altını ıslatma ve kirletme, öfke patlamaları, hırsızlık, yalan, oyun bozanlık, uyku bozukluğu, evden ve okuldan kaçma gibi belirtiler görülebilir.

Doğuştan bazı eğilimlerin etkisi altında ortaya çıkan bu özel durumlar, bireyin ailesi ve çevresi tarafından olumlu ve yapıcı davranışlarla desteklenirse yaşanılan uyum güçlüğünün atlatılmasına yardımcı olacaktır.